به فروشگاه 2030 کالا خوش آمدید.

مموری 32 گیگ کیوکسیا