به فروشگاه 2030 کالا خوش آمدید.

EXODIA USB 3.2 64GB